Saturday Oct 22
8:00 am
Glenwood Springs

High School State Championships

GVYC racer
-

State Championship Race Weekend

Saturday: Freshmen Boys, Freshmen Girls, JV Boys, Varsity Girls

Sunday: Sophomore Girls, Sophomore Boys, JV Girls, Varsity Boys

Event Location
Glenwood Springs